Latice - Latinamerika i Centrum

-

Att återvända till Baltazar Brun

Daniel Marrero
LatiCe
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

Baltazar Bruns Knattefotbollsliga, Artigas, Uruguay
Baltazar Bruns Knattefotbollsliga, Artigas, Uruguay

Artigas, den provins som ligger längst norrut i Uruguay, har många överraskningar att visa upp efter en lång frånvaro. Två av LatiCes medlemmar, Elizabeth och Daniel, reste runt i provinsen under vägledning av de som har byggt vägar och broar i området.

Vi avser våra syskonbarn Rubén och Alfredo, som hade vänligheten att solidariskt ledsaga oss till en plats som få kommer till, Baltazar Brun i provinsens centrum. Efter många kilometer av grus och lösa stenar, stötte vi på en nyasfalterad vägsträcka. Efter timmar av morgonresa.

Vi meddelar grannarna till knattefotbollsligan i Baltazar Brun att vi ska komma om ett par timmar. Efter att ha gått några rundor genom byn och konstaterat att våra vänner Fernando och Gina, byns läkare och psykolog är bortresta, fortsätter vi till klubblokalen där Marlene och Juan väntar på oss bland mammorna och därtill en pappa samt tränarna. Småbarnen spelar en träningsmatch med de vuxna i väntan på att vi ska komma. Efter presentationerna får vi gå till lokalen, där man väntar oss med läsk och hembakat.

Baltazar Brun ler mot oss med sina blommor, färgglada hus och en mängd unga ansikten. De virvlar runt och visar naivitet och nyfikenhet inför väskan som har kommit från Sverige. När den öppnas, visar den en ny utrustning som ska användas för sport.

Parollen är klar "Nej till våld och droger". Mammorna och Juan, ligans ledare, berättar stolt om det som man lyckats uppnå, belysning, plan, provinspokaler och ett uttryckligt omnämnande för bästa sportsliga uppförande och rent spel.

Som vi har lovat den handfull landsmän som bekostat sändningen av material, ska vi överlämna den utrustning som Waldemar Schetinni och Daniel Martínez från Segertorp IFK har lämnat till oss. I dag är vi här i denna gudsförgätna by mellan storgodsen, för att visa samhörighet med barnen. Jag frågar efter Marcos, läraren och någon ringer honom. Efter en stund kommer han med sitt breda leende. Samma leende som 2008, när han en dag i februari berättade om det arbete som han bedrev. Avslutade du boken, frågar jag. "Ja, kom med hem", bjuder han oss. Under tiden flyter samtalet om gemensamma bekanta från hela livet, våra syskonbarn och många arbetskamrater. Elizabeth visar foton på våra äppelträd med snö. Barnen kan inte komma över sin förvåning. Mammorna berättar att det finns många barn med olika funktionshinder som brådskande behöver en sjukgymnast. Vi kom överens om att hjälpa till. Vi tar adjö i ett hav av leenden och farväl, och går till lärarens hus i byn.

Marcus Arzuaga tar emot oss i sitt hem och ger oss sin bok "Hacia una Escuela Productiva y Sustentable" (Mot en produktiv och hållbar skola) i present. En bok som beskriver utvecklingsarbetet vid skola 77 i Baltazar Brun, där en vetenskapsklubb har utvecklats. Nämnda arbete vinner utmärkelsen Nacional de Ciencias i kategorin Kardinal. Utmärkelsen är den högsta som utdelas av Uruguays kultur- och utbildningsministerium. Instituto Nacional Agropecuaria INIA, (Det nationella jordbruksinstitutet) är den myndighet som publicerat arbetet och på så sätt premierat barnen i skola 77. Skapande och populariserande kunskap som integreras i hela landets vetenskap och teknik.

Vi fördjupar oss sakta i den verklighet, där man helt nyligen lyckats vända en by med akut mål- och klövsjukekris och stor arbetslöshet, till ett samhälle som nu, vid sidan av effekten av ALUR, Ingenio Azucarero (sockerbruket) som skapar 200 direkta arbetstillfällen, organisatoriskt och på många fronter försöker omvandla tillvaron med värdighet. I skolan utvecklar man en naturvetenskaplig klubb. Inom denna utvecklas ett skolkooperativ som sköter ett växthus som producerar den dagliga maten. Detta har under de senaste åren förändrat elevernas matvanor. Barnen förvandlas till de viktigaste pedagogiska verktygen. De delar med sig av de uppnådda kunskaperna till föräldrarna och fortsätter den goda vanan att skapa köksträdgårdar hemma. I byn finns flera arbetsgrupper som kämpar för att förändra könsrollssituationen och för att kvinnor genom fortbildning ska få tillträde till arbetsmarknaden samt för skapandet av endogena former av sysselsättning. Det finns en grupp ekologiska producenter och en grupp vävare. Det finns planer för ett framtida projekt om att plöja upp sex hektar mark i gemensam form och dra nytta av erfarenheterna från de arbetslösa från Mides-planen, de barn som utbildats i organisk odling och av såningslärarna.

Det finns ett latent behov av ytterligare utbildning inom jordbruket, men även av att hitta andra arbetstillfällen för ungdomar som inte studerar. En hälsokommitte har lyckats införskaffa två ambulanser, en av dem härstammar från Japan. Innan vi lämnar Baltazar Brun, berättar läraren mycket stolt att temana otrygghet och droger inte är de viktigaste här. Inte undra på att barnen i knattefotbollen uppträder exemplariskt. Borde inte hela Uruguay se sig i spegeln efter detta samhälle kallat Isla Cabellos, i dag Baltazar Brun, som med Marcos ord och axiom säger "Dela de bördiga fårorna på vår ö", fortsätter vi att drömma. Sår vi tillsammans, skördar vi dubbelt.Publicerad: mars 2011

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe