Latice - Latinamerika i Centrum

-

Bolivia i centrum av den latinamerikanska revolutionen

Isabel Soto Mayedo
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

Förutom den omvandlingsprocess som president Evo Morales regering visat prov på, blev Bolivia i veckan, centrum för firandet av den antiimperialistiska och antikapitalistiska revolutionen bekräftade framsteg i Latinamerika.

Bolivia i centrum av den latinamerikanska revolutionenDen tolfte årsdagen av president Hugo Chávez makttillträde och inledningen av den bolivianska revolutionen tjänade som förevändning för firandet i La Paz, där auktoriteter från Bolivia, Venezuela och Kuba möttes, förenade i ett gemensamt projekt.

I hyllningarna möttes företrädare för medlemsländerna i Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (den bolivianska alliansen för folken i vårt Amerika), sociala organisationer, utbildnings- och medicinska brigader, kubanska och venezuelanska, som tjänstgör i landet, politiker, akademiker och andra.

Som Morales uttryckte det vid tillfället, har det visat sig, att om det för ett halvsekel sedan endast var Fidel Castro och folket i arkipelagen, är det nu fler som följer den antikapitalistiska och antiimperialistiska linje som åter inleddes den 2 februari 1999 av Chávez i vårt Amerika. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez betonade vid högtidligheterna den bolivianska revolutionens betydelse och sin tillfredsställelse över få delta i firandet av revolutionens framsteg i La Paz, "värdighetens epicentrum, där ursprungsfolken återupprättas och en djup förändringsprocess äger rum".

Rodríguez besökte Bolivia under två dagar och bekräftade där stabiliteten i de bilaterala förbindelserna genom dialog med myndigheter och sociala sektorer.

Av den fortsatta diskussionen mellan den kubanske utrikesministern och Morales, blev resultatet ett utvidgat medicinskt och pedagogiskt samarbete med detta land inom området idrott. Diskussionerna med Morales och ett möte med Rodríguez bolivianske motsvarighet, Choquehuanca, resulterade i ett dokument som ratificerade alliansen i allmänna och globala frågor. Den gemensamma deklarationen som undertecknades av de båda ländernas utrikesministrar, bekräftade arkipelagens stöd till den bolivianska ledningen, till försvar för Pacha Mamas (Moder Jords) rättigheter och för den gemensamma kampen för att främja en en mer rättvis och inkluderande värld. Samtidigt bekräftade Bolivia sin beredskap att fortsätta kampen mot den ekonomiska och finansiella blockaden och handelsembargot mot Kuba, samt för frigivandet av de fem antiterroristerna som sitter fängslade i USA.

Under sin vistelse bekräftade Rodríguez bolivianernas rätt att kräva suveränt tillträde till havet och respekt för den uråldriga seden att tugga kokablad, medan han deltog i invigningen av ett första rehabiliteringscentrum för funktionshindrade.

Centret, ett resultat av bolivianskt-kubanskt-venezuelanskt samarbete, kommer att gratis vårda många av de mer än 82 000 behövande, som beräknats av specialister från medlemsländerna i Misión Solidaria Moto Méndez (Solidaritetsmissionen Moto Méndez) .

Denna kommer fortsätta att erbjuda sina tjänster i Bolivia. Det gäller även den internationalistbrigad av pedagoger som är ansluten till fortsättningen av Programa Nacional de Post Alfabetización (det nationella programmet för post-alfabetisering), en av grundpelarna i den demokratiska och kulturella revolution som leds av Morales.

Konsolideringen av den sociala och politiska förändringen i Bolivia står i sin tur inför utmaningen att säkra livsmedelssäkerheten, trots de klimatförändringar som orsakas av den globala uppvärmningen. Mot detta inriktar sig också presidentens ansträngningar.

Som ett led i den strategin, arrangerade Morales i veckan ett möte med företrädare för sammanslutningar för jordbrukare i Cochabamba, Chuquisaca, Potosí och Oruro, liknande det som tidigare genomförts med samma syfte, med företagare och små producenter i de östra delarna av landet.

I linje med detta, uttrycktes åter stödet för hans styrelse på fredagen. Det skedde när ursprungsbefolkningen från höglandsregionen besökte regeringens högkvarter och upprepade för statschefen att de vidhåller sina röster till förmån för den regering som leds av honom och för den sociala och politiska förändringen i landet.

Kampen för livsmedelssäkerhet och omvandling den sociala realiteten utvecklas parallellt med löftet att lösa problemet med att landet saknar tillträde till kust och hav. I det sistnämnda kan framsteg göras från och med 7 februari, då förhandlingarna med chilenska myndigheter återupptas i La Paz.Publicerad: mars 2011

Flera artiklar av: Isabel Soto Mayedo  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe