Latice - Latinamerika i Centrum

-

Perspektiv på den bolivianska omställningen den femte januari

Isabel Soto Mayedo
LatiCes översättare: Anna Wetterqvist

Perspektiv på den bolivianska omställningen

Det kommer nya perspektiv på den bolivianska revolutionen den femte januari, efter det dråpslag som avslutade december i och med försöket att utjämna livsmedelspriserna för att hejda de ekonomiska förlusterna.

President Evo Morales' prov på värdighet och storsinthet satte stopp för den sociala tvisten kring dekret 748 (ett dekret som fastställer höjda bensinpriser ö.a.) och bekräftade med säkerhet att förändringarna kommer att bestå i detta sydamerikanska land.

Bolivianerna var inte förberedda på att möta konsekvenserna av de höjda avgifterna på motorbränsle och krävde att åtgärden som beslutades om den 26:e december skulle upphävas.

Morales lyssnade till sitt folks visa råd. Han upphävde beslutet och inledde en nationell dialog för att besluta om den bästa metoden och det bästa tillfället för att avbryta subventioneringen av motorbränsle utan att skada folkfriden.

"Om de sociala rörelserna tar ansvar för Bolivia kommer de att säga till när detta ska ske", svarade han Prensa Latina när han blev utfrågad angående det bästa tillfället för att återuppta det nödvändiga beslutet.

Samtidigt fortsätter dialogen med de sociala grupperna att vara öppen och allt fler förstår det ogenomförbara med att fortsätta med statliga utbetalningar för att få ner livsmedelspriserna. Dessa utbetalningar kan komma att öka med 100 miljoner dollar varje år, utöver de 660 miljoner som investerades 2010.

Som tur är kommer de ekonomiska framstegen och de stora reserver på 9898 miljoner dollar som samlats under fem år av ett styre karaktäriserat av transparens, att fortsätta med omvandlingar som kommer folket till nytta, enligt Morales' åsikt.

År 2010 överskred försäljningen av mineraler 2149 miljoner dollar; naturgas 2564 miljoner och exporten höll sig kring 6335 miljoner, en ökning med 27 procent.

Bolivia, ett fattigt land med stora skulder, räknas nu som ett med medelinkomster och har en hanterbar utlandsskuld på omkring 2633 miljoner dollar.

Dessa siffror kommer ifrån den nationella institutet för statistik och ledare för regeringens olika pärmar De inverkade på att Morales' administration förbättrade befolkningens livskvalitet och att de avancerade mot att gå i bräschen bland dem i i området som driver kampen mot fattigdom.

Om denna mätare låg runt 51 procent år 2000, sjönk den mot slutet av 2009 till 35 procent enligt la Comisión Económica para América Latina (Latinamerikas ekonomiska kommision).

Enligt ministern för utvecklingsplanering Viviana Caro, kan detta överstigas i år med utvidgningen mot Cochabamba, Chuquisaca och Tarija i planen för att utrota den extrema fattigdomen.

Denna strategi kommer att gå parallelt med den plan som utformats av regeringskabinettet för att tredubbla den offentliga investeringen jämfört med 2010 när den var på 2600 miljoner dollar; den största i Bolivias historia.

I ett förlängt möte under ledning av presidenten kom ministrar, företagsledare och andra statliga representanter i fredags överens om att prioritera industrialiseringen av kälväten-sektorn och att bredda kommunikationsvägarna för att stärka den nationella ekonomin.

Byggandet av fem små flygplatser, en internationell i varje provinshuvudstad och de som planerats för i år, kommer i sin tur att stärka turismen och underlätta den knappa exporten av råvaror och det logistiska stödet till jordbruksindustrins produktion.

Dessa planer innefattar dessutom bland annat utförandet av en tvåfilig väg mellan La Paz och Santa Cruz, starten på en järnväg från det tropiska öst till det andinska väst, och montering av en sockeranläggning och en annan för jordbruksindustri.

På det här sättet kommer befolkningen, förutom den löneökning som planeras i enlighet med det inflationsindex på 7,18 procent som 2010 avslutades med, att ta emot fördelarna med att behålla en regering som har gett sig den på att försvara deras välfärd framför allt annat.

Till och med att skydda dem ifrån vädrets bisterhet. Den här veckan har ett flertal odlingar som inte kan återhämta sig skadats, med konsekvenser för nästan 400 familjer. Detta är ett resultat av häftiga skyfall och hagelskurar förknippade med klimatfenomenet La Niña.Publicerad: januari 2011

Flera artiklar av: Isabel Soto Mayedo  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe