Latice - Latinamerika i Centrum

-

Noam Chomsky angående Chile: Det var förutsägbart efter 40 års neoliberalt överfall av befolkningen

Xan Pereira Castro
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Noam Chomsky

Noam Chomsky, lingvist, filosof, statsvetare och amerikansk aktivist, är allmänt erkänd som en av de viktigaste intellektuella figurerna under det gångna århundradet för sin politiska aktivism, som har kännetecknats av stark kritik av USA: s samtida kapitalism och utrikespolitik. Med den bakgrunden är det alltid intressant att få höra hans åsikt om internationell politik och ekonomi, och i linje med detta, den politiska och sociala krisen som nu är i Chile.

I en intervju i "El Mostrador" säger Chomsky att han inte alls är överraskad av vad som händer i det latinamerikanska landet. Med de faktum vi har nu, så "var det förutsägbart efter det neoliberala angreppet på befolkningen de senaste 40 åren".

Han tillägger att en av de största riskerna idag är att den här ilskan och raserin skapar möjligheter för ultra-högra demagoger som Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini och andra som försöker använda motiverad ilska mot syndabockar, som invandrare, svarta, muslimer osv. En taktisk millenary, med allvarliga konsekvenser.

Chomsky förklarar att "neoliberalism uppfanns av Von Mises och andra i Wien på 1920-talet. Det är en särskilt vild version av kapitalismen. Den fick makt med Reagan och Thatcher, med förödande effekter i stora delar av världen. "Det är det grundläggande skälet till ilska, agg och förakt för politiska institutioner som sveper över stora delar av världen"

Pinochet-diktaturen, förklarade Chomsky, är den som "gav de perfekta villkoren för experimentell tillämpning av neoliberala principer styrd av "Lärans huvudfigurer". Det var ett totalt misslyckande då ekonomin kollapsade år 1982 och Staten var tvungen att ingripa radikalt. Internationella ekonomer skämtade om att det var "Chicagos väg till socialism", men dessa effekter förblev skadliga och permanenta.

Chomsky avslutar med att "Margaret Thatcher redan har uttryckt ett neoliberalt dogma: det finns inget samhälle, bara ensamma individer som möter de förödande marknadskrafterna. Solidaritet är ett brott, det är därför Mises, Hayek och andra frontfigurer för neoliberalismen ända sedan 1920-talet har välkomnat storskaligt statligt våld för att förstöra fackföreningar och andra störningar som liknar den "goda ekonomin." "Pinochet är ett mycket tydligt exempel på detta" - avslutar han.

Publicerad i Spanish RevolutionPublicerad: november 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe