Latice - Latinamerika i Centrum

-

Frihetsberövade mödrar: Diskriminering och bestraffning

AsiLegal
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Frihetsberövade mödrar

I Mexiko har den dagliga diskrimineringen av kvinnor på grund av sitt kön, påverkan på den fria personliga utvecklingen. Emellertid ser man den hårdaste diskrimineringen hos gruppen av mödrar som står i konflikt med lagen. För denna grupp fördubblas straffet baserat på fördomar och könsroller och i de flesta fall drabbas även deras barn av följderna.

Fängslade mödrar lever med ett stigma som vanligtvis slutar med att de blir isolerade från närmaste anhöriga, såsom familj eller partner, och de känner sig övergivna i fängelset. Trots dessa omständigheter förväntas de uppfylla en moders roll. Inför dessa motgångar bör de leta efter alternativ som ger bästa möjliga förutsättning för utveckling för sina barn, även om dessa alternativ är mycket knappa, säger en kvinna som intervjuas i Hidalgo.

Enligt den nationella undersökningen "Población Privada de la Libertad", som man hittar i rapporten som Proequity citerat ovan, så är de flesta kvinnor, dvs. över 80 % i genomsnitt mödrar i fyra av republikens stater. I samma underlag framgår det att 60 % av deras barn är under 18 års ålder. Detta innebär att litet eller inget ansvar från föräldrarna i händelse av frihetsberövande fungerar, men trots detta fortsätter förmyndarskapet att gälla och i de flesta fall är föräldrarna barnens enda ekonomiska och sociala stöd. "Det faktum att mödrarna ska ta hand om sina barn från fängelset, gör livet förtryckt för kvinnor och deras avkomma", skriver Marcela Lagarde i studien Los Cautiverios de las mujeres. "Straffet för mamman blir alltid straffet för barnen".

Detta exemplifieras i en rapport från den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter i vilken man ser hur vissa stater helt enkelt inte kan eller inte försöker ta itu med dessa behov från mödrarna. I delstaten Baja California, som exempel, finns det inga möjliga villkor för att barn under tre år ska kunna bo tillsammans med sina mödrar. Vilket medför att efter en graviditet, bör barnet separeras från mamman. I andra delstater har barn som har möjlighet att bo hos sina mödrar inte tillgång till näringsriktig mat som är viktig för deras utveckling, inte tillgång till medicinsk och psykologisk vård eller skolutbildning. I reglerna för FN Bangkok tillskrivs att "fångvårdsregimen ska visa flexibilitet för gravida kvinnor, spädbarn och kvinnor med barn. De ska se till att det finns omsorgstjänster för att kunna ta hand om sina barn", men i verkligheten finns det fortfarande mycket kvar att uppfylla i centrum för social anpassning, för att jämföra sig med internationella normer.

AsiLegal gör ett starkt yttrande till myndigheterna för fångvårdsystemet och till ansvariga för social återintegrering, för att säkerställa värdiga förhållanden för kvinnor som är frihetsberövade med tonvikt på kvinnor som är mödrar och lever med barn inom fängelserna i Mexiko.

Rättshjälp för mänskliga rättigheter

För mer information kontakta:
Kommunikationskoordination: comunicacion@asilegal.org.mxPublicerad: maj 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe