Latice - Latinamerika i Centrum

-

Mexiko och Colombia - de två länder med högst antal mördade sociala ledare i världen

Desinformémosnos
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

De dödar oss för att de inte kan tysta oss
Text i bilden: De dödar oss för att de inte kan tysta oss

Enligt den senaste rapporten från organisationen Front Line Defenders är Colombia och Mexiko de två länder med högst antal mördade sociala ledare i världen. I rapporten framgår det att av de 321 mördade människorättsförsvarare under 2018, så var 75 procent av dessa kopplade till Latinamerik.

Av de 241 mördade sociala ledare i regionen, utfördes 174 mord (54 procent) i Colombia och Mexiko. 126 av dessa utfördes i Colombia och 48 i Mexiko, vilket resulterar de dödliga attackerna under 2018.

Enligt organisationen var de första offren försvarare för ursprungsbefolkningen och för mark- och miljöfrågor. 77 procent av de mördade var ledare ute på fälten där morden föregicks av nationella kampanjer som pekade ut dem som motståndare för utvecklingen i landet och hat mot Staten. De kallades även för förrädare, terrorister eller kriminella.

Organisationen skriver i sin rapport att morden utfördes i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Peru och Venezuela. Morden kopplades i större delen av regionen till "konflikten mellan utnyttjande av naturresurser och fråntagande av mark från ursprungsbefolkningen eller afroättlingarna för privat vinning och försvararnas kamp för rätten till mark, miljö och samhällsstrukturen för ursprungsbefolkningen".

Gällande Colombia, så noterade Front Line Defenders att en ökning skedde av våldet mot de sociala ledarna sedan fredsavtalet undertecknades med FARC-EP. "På två år har Staten inte lyckats uppfylla större delen av sina skyldigheter, såsom att upprätta en integrerad närvaro i landsbygdsområdena och genomförande av program för återbetalning av land och ersättning av grödor.

Å andra sidan registrerades också en ökning av antalet dödshot och hot om fängelse, vilket tvingade försvarare att fly sina länder.

"Kritik och stigmatisering av försvarare för deras arbete har blivit accepterat och utbrett i större delar av samhället och attackerna har spridits till de som hjälper eller stöder människorättsförsvarare", säger organisationen.

De flesta av morden som begicks mot försvarare under 2018 utfördes i Latinamerika, dock sågs också en ökning i Afrika och Asien, där man kämpar för bevarandet av marken och ursprungsbefolkningens byar.Publicerad: mars 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe