Latice - Latinamerika i Centrum

-

Solidaritet med aktionerna i Chile för rätten till utbildning

CLADEM
LatiCes översättare: Margot Herbertsson

El Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Kommittén till försvar av kvinnors rättigheter i Latinamerika och Karibien) stödjer de chilenska studenternas krav på att utbildning ska vara kostnadsfri och av god kvalitet.

Alltsedan vår kampanj för en icke sexistisk eller diskriminerande utbildning (Educación no sexista y antidiscriminatoria), hävdar vi, att är en statlig skyldighet att garantera och skapa förutsättningar för att alla ska få tillgång till en god, kostnadsfri, sekulär utbildning.

De chilenska studenternas kamp sätter återigen strålkastarljuset på vilka konsekvenser den nyliberala politiken får på utbildningsområdet: utbildningen kommersialiseras som en tjänst som man kan köpa sig om ens plånbok tillåter och utgör därmed ytterligare en diskriminerande faktor i samhället. Privatiseringen av utbildningen gör att mindre bemedlade chilenare och särskilt unga kvinnor, berövas sin rätt till utbildning.

Sedan Pinochets diktatur infört avgifter för utbildningen har staten brutit mot mänskliga rättigheter i detta avseende. Sebastian Sumas regering kriminaliserar dessutom de sociala protesterna och låter polisen gå hårt och våldsamt fram.

Det finns ett sort behov av reformering av utbildningssystemet som utplånar arvet från diktaturen. Vi tror att studenterna och det chilenska folket kommer att hitta vägar för att lyckas med detta och därmed nå en fördjupad demokrati.

Från CLADEM (Kommittén till försvar av kvinnors rättigheter i Latinamerika och Karibien)

Vi uppmanar feministiska organisationer och kvinnoorganisationer, samt andra sociala organisationer och grupper, att visa sin solidaritet med det chilenska folkets kamp och påminna om att i vår region, Latinamerika och Karibien, finns det mer än tre miljoner barn som saknar tillgång till utbildning och att vara kvinna eller flicka som är fattig, av ursprungsfolk, lantarbetare eller småbonde eller av afrikansk härkomst är nästan en garanti för att vara utesluten från utbildningsmöjligheter.

Vi upprepar våra krav på en sekulär, kostnadsfri, allmän utbildning, som inte är sexistisk eller diskriminerande och som kan bidra till att vara en del i byggandet av samhällen som är mer demokratiska, rättvisa och jämlika.


Rätten till utbildning måste vara självklar


Publicerad: september 2011

Flera artiklar av: CLADEM  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe