Latice - Latinamerika i Centrum

-

Sverige-Chile samordningskommittés uttalande

Comité Coordinador Suecia–Chile
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Regeringen och den politiska klassen kriminaliserar den sociala protesten. Den 4 december i år antog det chilenska, politiska skiktet regeringens repressiva lagförslag med 127 röster för, 7 röster emot och 13 nedlagda röster.

De så kallade "Oppositionspartier" som lånade sina godkännande röster till denna fördömda lag är: PS, PPD, PRSD ( Socialistiska Partiet, Partiet för Demokratin, Radikalt Socialdemokratiska Partiet respektive, övers. anmärkning), Demokratisk Revolution och Social Konvergens. PC (Kommunistiska Partiet, övers. anmärkning) och partiet Comunes lade ner sina röster

Lagförslaget belägger med straff följande demonstrationer/protestformer:
- Strejker som avbryter offentliga verksamheter/tjänster
- Försvarsaktioner mot förtryckande polisvåld
- Allt hindrande av personers eller fordons rörelsefrihet
- Alla former av territoriellt anspråk samt mark eller byggnadsockupationer
- Sociala demonstrationer för rättigheter och samling av fler än tre personer på offentliga platser

Vår organisation avvisar Regeringens och Riksdagens antagande av detta lagförslag.

De miljontals människor som gick ut på gatorna för att kräva sina rättigheter och sitt människovärde kommer inte att glömma vilka det var som i sken av att representera "Oppositionen" mot den neoliberala, förtryckarregeringen, har godkänt ett lagförslag som utgör ett svek mot folket och sina legitima krav. Till dessa partier som ingår i Frente Amplio (Bredda Fronten, övers. anmärkning) och även till de som lade ner sina röster säger vi:

Ni kommer att bära ansvaret för varje kula som träffar demonstranternas kroppar, för varje slag de får ta emot, för varje skada de åsamkas. Inte nog med att ni godkänner förtrycket blir ni även ansvariga för att ge Pinochets diktaturs arv kontinuitet.

Både regeringen och det politiska skiktet är fortfarande långt ifrån att tillgodose folkets krav på Piñeras avgång.

Den så kallade "Oppositionen" fortsätter med att ge Piñeras politiska kadaver konstgjort andning.

Denna lag saknar legitimitet i o med att både regeringen och riksdagen har saknat viljan och förmågan att straffa Statens brott mot de mänskliga rättigheterna.

 • Till Chiles folk säger vi att det finns en växande solidaritet världen runt med de som fortsätter med kampen för allas rättigheter på gatorna.
 • Kampanjer som fördömer den chilenska statens brott mot mänskliga rättigheterna har påbörjats.
 • Kampanjer för att bojkotta exportprodukter från Chile har organiserats.
 • Demonstrationer inför Chiles ambassader och andra inrättningar har gjorts och kommer att göras i fortsättningen.
 • Som chilenare i exil och i utlandet kallar vi till fria, suveräna Konstituerande Församlingar i syfte att få vara med att bestämma om den NYA Grundlagen.
 • Vi kräver att de politiska fångarna ska omedelbart sättas i frihet!
 • Vi kräver att de ansvariga ska straffas! Vi säger nej till straffrihet!
 • Vi kräver sanning, rättvisa för och skadestånd till den här diktaturens offer!
 • Bort med Piñera och hela regeringen!
 • Konstituerande Församling!

Sverige – Chile - Sverige Samordnings kommitté
Stockholm, december 2019Publicerad: december 2019

Flera: Nyheter • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
 • © 2008 LatiCe