Latice - Latinamerika i Centrum

-

Den intelligenta varelsen

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Mänsklig intelligens är överskattad; vi är den enda arten som förstör vår egen livsmiljö.

När vi tänker på omfattningen av mänsklig intelligens hänvisar vi oftast till stora framsteg inom vetenskap, teknik eller intellektuella discipliner, vars utveckling har gett stora avtryck i filosofin och litteraturen. Emellertid ser vi sällan en kombinerad kunskap för att hitta den nödvändiga balansen, detta för att uppnå en bättre livskvalitet för alla, utan att förstöra det som omger oss. Tvärtom är de viktigaste framstegen vanligtvis kopplade till en orubblig strävan efter rikedom och makt.

I dessa dagar har miljöfrågor kommit på agendan genom en apokalyptisk framtidsvision som väntar vår planet och dess invånare. Det är otvivelaktigt, även om världs ledare motsätter sig att acceptera det, det faktum att den förödande användningen av naturresurserna, har orsakat oåterkalleliga skador på den naturliga balansen och människans iver att få rikedom har inte bara utrotat tusentals arter, utan också miljoner av deras avarter.

Detta leder oss till att försöka förstår hur politisk och ekonomisk makt hamnat i händerna på individer, som borde gjorts ett intelligenstest på för att utvärdera deras kapabilitet att inneha denna makt. Det är omöjligt att tro att det privilegierade sinnet kan förstöra vår framtid, endast genom att inneha en sådan stor makt. En makt som de knappast kommer kunna njuta av mitt i detta miljömässiga kaoset. Den stora konsumtionsindustrin som har övertygat oss om att vi behöva det onödiga, är som sägnen om "Damoklers svärd": det går inte att vända om, men det är heller inte möjligt att gå framåt utan att förstöra det lilla som återstår. Detta innebär även att exploatera de områden där de fortfarande finns möjlighet att utvinna och producera.

Resultatet av dessa maktcenter med inflytande nätverk och informationsmonopol har gett en kontroll av mänskligheten och en kollektiv blindhet om farorna med miljöförstöring och dess konsekvenser. Det som idag framträder som ett synligt resultat av den monströsa anarkin i utvecklingen och användningen av produkter - till exempel plast – var under årtionden aldrig en fråga om oro eller begränsning av dess användning. Tvärtom, de övertygade oss om dess fördelar och de sålde in det som viktiga teknologiskt framsteg för våra dagliga behov.

Som "dumma får" accepterar vi också gruvdriftens argument om utvecklingsfokus för våra länder, den gränslösa exploateringen av urskogar utan tanke på återplantering och privatiseringen av vatten, som är vår grundläggande resurs. Inte heller såg vi användningen av massförstörelsevapen, som finansierades och utvecklades av de stora vetenskapscentra och som användes av förtryckande och kolonialistiska regeringar. Nej, tvärtom var vi övertygade om att det fanns en dröm om fred, demokrati och frihet i dessa krigsresurser.

I dag vaknar vi upp efter många års försening av slöhet. Det som har gått förlorat kommer aldrig att återhämta sig, men vi har åtminstone den stora möjligheten - om vi uppnår den nödvändiga luciditeten - att behålla det lilla som finns kvar.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: oktober 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe