Latice - Latinamerika i Centrum

-

Någon är rädd

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Emil Duberg

Ondskan, när den ser ut att inte ha en gräns, gömmer en rädsla för rättvisan.

Jag hade för avsikt att skriva om situationen i Chile. Det som har inträffat under de senaste dagarna förtjänar inte bara den största uppmärksamheten i världen, utan också en väl avvägd och nykter analys av möjliga scenarion efter det chilenska folkets massiva protester mot ett övergrepp från ett system som plågat folket under 30 år. Men det finns ett annat centralt tema som vi inte får glömma och det är, även om det låter som en lögn, ett annat krig. Den här gången, mot de överlevande flickorna från den inträffade massakern på skyddsboendet "Virgen de la Asunción" i Guatemala.

Många är redan bekanta med melodin: dessa "skyddsboenden" – administrerade av en statlig myndighet – har som mål att skydda och ge bostad åt pojkar, flickor och ungdomar i en utsatt position. Emellertid är historian en annan: på skyddsboendet Virgen de la Asunción visade det sig att tillvaron för de unga präglas av misshandel, sexuella övergrepp och stora brister vad gäller tillgodoseendet av barnens hälsa, kost, klädsel och boendesituation, allt utförligt undersökt och avslöjat av journalisten Mariela Castañón, långt innan tragedin var ett faktum.

Det här utlöste protester från flickorna, vilket ledde till att myndigheterna låste in flickorna på skyddsboendet. Detta föranledde i sin tur en brand i ett fullpackat klassrum där flickorna tillbringade natten, och därmed en situation som innebar en grov kränkning av deras rättigheter.

I klassrummet avled 41 flickor och 15 flickor brännskadades svårt. Under de följande dagarna riktades klagomål mot den hårda sanningen, som rörde bland annat ett människohandelsnätverk organiserat av några medarbetare på skyddsboendet. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Guatemala är ett paradis för de kriminella organisationer som ägnar sig åt människohandel. Dagligen "försvinner" flickor, pojkar, ungdomar, kvinnor och män och utnyttjas för slavarbete och sex. Det är ingen hemlighet att dessa nätverk inte lagförs då de har starka band till den styrande eliten, där individer förhindrar lagföring och drar nytta av verksamheten.

Även om det nämnda kan tänkas vara det mest extrema scenariot av perversitet, fattas fortfarande detaljen för att göra illustrationen till den mest fantastiska manifestationen av mänsklig uselhet. En person som har bistått Sekretariatet mot sexuellt våld, utnyttjandet och människohandel (Svet) har krävt att de överlevande flickorna dras inför rätta med anledning av de påstådda brotten "Folksamling, mord, ringa skador, skador av normalgraden och grova skador; förberedelse till evakuering, hot, grov stöld, brand, mordbrand, attentat, olydnad, störande av allmän ordning samt anstiftan till brott".

Med hänsyn till den surrealistiska karaktären hos detta anspråk mot de verkliga offren av institutionellt våld, begått av den guatemalanska staten mot försvarslösa flickor, är det logiskt att det handlar om ett försök att påverka, diskreditera och störa varje försök från de verkliga offren i deras sökande efter rättvisa och gottgörelse. Därför uppstår frågan om vem eller vilka som är de verkliga drivkrafterna bakom ett sådant initiativ. Hur rädda de är att sanningen om vad som verkligen hände mellan dessa väggar ska sippra ut. Hur många huvuden ska rulla när det blir känt i detalj vilka illdåd som har begåtts - mot pojkar, flickor och ungdomar i en utsatt situation i de hem som har skapats för att vara säkra - under statens skyddande hand, som tydligt har visat sin brist på moral.

Statens brist på moral visar sin i våldet mot dess folk.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: oktober 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe