Latice - Latinamerika i Centrum

-

De är främlingar i sitt eget hem

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Stella Moreno

Den hegemoniska inställningen i ett enda land har förvandlat Amerika till fientligt territorium. USA: s utrikespolitik är tydlig och kraftfull: från sin södra gräns måste allt som rör sig svara på dess regler och förordningar. För det har USA genomsyrat det politiska systemet på ett sådant sätt att det inte finns ett enda val utanför deras vilja eller en självständighet rörelse som undgår deras hot och ingripanden. Och när det finns, kommer slaget att förstöra varje försök till opposition. Därför är det inte underligt det ensidiga beslutet - eftersom svagheten i vissa stater tillåter det - att förvandla Guatemala, ett centralamerikanskt land som är utarmat till det yttersta genom korruption och saknar institutionell hälsa, i en stor ghetto för att förhindra migrerande befolknings inträde i deras territorium.

Det var lätt. Det räckte med ett slag mot ett beroende lands författning och underkastelsen av svagt upplysta regering för att göra de värsta humanitära mardrömmarna till verklighet. Dessa drag från statsdepartementet är dock inget nytt. I över 100 år har det landet utmärkt sig för att utöva internationell rovdjurspolitik mot mindre aggressiva nationer, i alla hörn av planeten. Detta har gjort det möjligt för USA att inte bara ackumulera rikedom utan också utöva olaglig dominans över andra länders politiska system, uppmuntra och finansiera parallella arméer, diktaturer och statskupp med det enda syftet att befästa sitt inflytande och garantera privilegierna för deras industriella och finansiella monopol.

Man kan se konsekvensen. Men det finns alltid någon som, bländad av glitter av en missförstått och sämre utövad kapitalism, kämpar inom sina egna länder för att försvara suveräniteten till en mer kraftfull och mindre stödjande stat. Vad har varit resultatet? Ekonomiskt beroende, rasism, uteslutning av stora sektorer av befolkningen, extrem fattigdom och en steril väg mot utveckling som - under dessa förhållanden - aldrig kommer att uppnås.

Latinamerika håller på att bli ett fientligt territorium för latinamerikaner. Nationer som tidigare var en fristad för europeiska och asiatiska migranter, ser sina egna bröder som, plågas av våld och brist på möjligheter i sina ursprungsländer - som européer i mitten av förra seklet – med förakt. De söker tillflykt i andra länder, men på sin egen kontinent.

I själva verket har främlingsfientliga attityder och invandringsbegränsningar mångfaldigats som en spegel av rasistiska politiken i Vita huset. Idag är den fattig och behövande en oönskad utlänning i sitt eget hem.

Var är mystiken av Simón Bolívar, befriaren, som drömt om ett fritt och suveränt Amerika men framför allt förenad? Hur har det varit möjligt att förvandla demokratiska länder till kontor för multinationella företag och beroende av en stat som gynnar deras förstörelse genom att skada deras politiska och administrativa strukturer? Rasistiska och exklusiva attityder gentemot inhemska befolkningar, en av våra stora brott, har spridit sig som en oljefläck till den fattigaste och mest oskyddade befolkningen och förvandlat länder till fientligt territorium för dem som är födda i. Man har berövat grundläggande överlevnadsresurser och tagit bort det mest värdefulla för alla medborgare i världen: deras känsla av tillhörighet.

Rompetext: Ingen latinamerikansk är utlänning på sin egen kontinent.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: augusti 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe