Latice - Latinamerika i Centrum

-

Barndom: är något kostsam eller är en möjlighet?

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Orzola Lazzarin

Om man har en undernärd barndom, kommer alla att vara hungriga förre eller senare. Barndom och ungdom utgör den nödvändiga förnyelsen för att garantera varaktigheten och överföringen av värderingar och traditioner. Detta komplexa kulturarv utgör ett lands ogripbara arv. Utan denna dynamik av generationsändring är det omöjligt att bevara social balans och kapacitet för tillväxt och utveckling för ett samhälle. Den största resursen i ett samhälle är medlemmens produktiva och kreativa bidrag. Men i de flesta latinamerikanska länder som styrs av system baserade på en marknadsekonomisk modell har barndomen blivit en passiv linje utan inverkan på politiska program.

I länder som Brasilien och Chile har den ekonomiska sektorn befogenhet att besluta om en så känslig fråga om sitt territorium som utbildning. Den dramatiska obalansen i prioriteringar är uppenbar när det gäller barns och ungdomens oförlåtliga rättigheter. Med nedläggningen av "icke-produktiva" läroanstalter och eliminering av läroämnesmaterial för skolan "för att inte vara relevant", avser den starka sektorns avsikter, vars intressen står i direkt motstånd mot utvecklingen av ett upplyst samhälle som kan utöva ett starkt och ansvarsfullt medborgarskap. Ett exempel på detta fenomen är Chile.

Detta fenomen förekommer i två länder som fortfarande utvecklas och upprepas i mycket mindre avancerade länder, där även offentliga investeringar minskas för att stärka andra sektorer med större politisk makt, som Guatemala med de väpnade styrkorna. I Guatemala har varit försumlighet i att hantera utbildningsfrågan en regeringspolitik i många årtionden. Med stängning av det professionella institutet och avskaffandet av det offentliga skolnätet har Guatemalas barn utan resurser har de värsta förutsättningarna för att få tillgång till en medioker utbildning och utan stora utsikter.

Avsikten bakom denna "icke-pedagogiska politik" är tydlig. Skapandet av en kontingent av människor saknar verktyg för framsteg i arbetsmiljön på ett värdigt sätt. På detta sätt skapas också en stor reservoar av slavar med lön av elände eller utan arbete. Den "icke-pedagogiska politiken" tjänar till att skapa människor utan verktyg för att utvecklas på arbetsplatsen på ett värdigt sätt och slavar med lön av elände eller utan anställning. Ett fattigt generationsrelä utan intellektuella förmågor på grund av kronisk undernäring. Det här är den perfekta ursäkten för att hålla systemet med farsen som att ge sysselsättning är nödvändigt för att göra arbetskraftslagarna flexibla. Guatemala är ett exempel på denna situation. Det är ett land som kan vara ett positivt exempel för resten av regionen, men det var det inte.

Barn misshandling och förlust av rättigheter i denna viktiga sektor återspeglas i utbildning, brist av resurser för utveckling av deras samhällen och bristen på offentliga investeringar på områden som väginfrastruktur, sjukhusnätverket och hälsocentraler eller i den knappa närvaron av staten i landsbygden. Allt detta påverkar livskvaliteten för hela befolkningen.

Investeringar i barndomen är synonymt med att investera i nationens framtid. Detta är ett axiom upprepat till utmattning. De som har kontroll över staten och dess institutioner har dock fortsatt att placera detta stora befolkningssegment i kostnadskolonnen. Det kommer att bli konsekvenser för denna manipulation av barndomsvärdet och för att inte ge den behandling som den förtjänar.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: juli 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe