Latice - Latinamerika i Centrum

-

Ansiktet av ett övergivet land

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Veronica Widén

Ett korrupt system av regeringen påverkar hela den sociala vävnaden, utan undantag. Statistiken visar enbart siffror, vilket generellt sätt varken påverkar känslor eller visar den verkliga inverkan utav de politiska, sociala och ekonomiska besluten över en nation. Detta markerar skillnaden mellan det politiska spelet och missionen utav vilket vi har en obligation, som kommunikatörer, att översätta dessa viktiga meddelanden samt att sätta oss i omfattning av medborgarskapet. Utan tvekan, när ett land är funnet i händerna av grupper som är kapabla att begränsa rättigheterna och friheten av befolkningen, och att förhindra den från en tillgång till en utbildning av god kvalitet samt till information angående aktiviteten av sina auktoriteter, ändras dessa korrelationer på ett radikalt sätt, och på så sätt skapas de perfekta konditionerna till stabiliseringen av diktatur och repressiva regeringar.

Ett av de viktigaste momenten i den demokratiska rörelsen är firandet av valkataloger för att välja regeringens auktoriteter. Guatemala var igår (15/6) nedsänkt i denna dynamik och det var möjligt att konstatera hur mycket skada som har skett i detta land, successionen av korrupta regeringar engagerade i sektorer av ekonomisk makt och under sulan en konstant föreliggande armé involverad i kriminalitet emot mänskligheten. Valets prolegomenon klargjorde tonen med en skuggig framställning av valmyndigheterna och andra institutioner - till exempel Offentliga ministeriet och domstol - helt förbundna med de sektorer som har hindrat landets utveckling, vilket gör staten till ett uppror för att tillfredsställa både personliga och kollektiva ambitioner.

Det är troligen på grund av denna anledning som statistikerna, vilka visar en nedsättning av indikatorerna för social utveckling, inte hamnar i igenkännandet sin befolkning. Abstrakten av misär, i vilket mer en hälft av befolkningen sjunker i, är och har varit, ett politiskt instrument för att övertala en dåligt informerad befolkning angående hur situationen är grundat av offren. Den infantila undernäringen är, i likhet med denna typ av budskap, ett “naturligt” resultat av den låga utbildningen av mödrarna, och morden av kvinnor och ungdomar är en konsekvens av dåliga handlingar och inte på grund av en kriminell nedläggning av regeringar som haft ett enda intresse att försvaga det sociala nätverket för att utnyttja det nationella arvet. Dramat av emigrationen av tusentals medborgare- speciellt från de mer övergivna samhällena- anses av politikerna vara en särskild situation ifrån deras aktioner. Så att säga, inte nog med att de förnekar ansvaret för fattigdomen av befolkningen och den dramatiska ökningen av våld, utan de tilldelar också hela vikten till offren av deras brott, med en redan ohållbar situation om orättvisa och kränkningar av de mänskliga rättigheterna gentemot dem som har varit syndabockarna av regeringens överskridanden. Samtidigt, i de urbana sektionerna av medelklassen så fördjupas influensen av religiösa organisationer, starkt allierade med regeringen som motsätter sig att förlora sina privilegier, vars fundamentalistiska budskap känner sunt förnuft och är starkt knutna till okunnigheten för sina anhängare.

Möjligheterna till transformation av konditionerna av privatisering och en snabb underutveckling i det som är funnet i Guatemala, krockar emot en mäktig mur som har konstruerats sen den koloniala epoken, för att motverka alla möjligheter till förändring. Från att göra ett hopp gjordes en autentisk demokratisk revolution med avskaffandet av dessa rum av makt, som har exploderat rikedomen för sin egen fördel, skulle vara ett mirakel: ett av dessa historiska moment, som är kapabel att markera det förflutna och det kommande, är ett fönster till framtiden. Av att inte ge sig (detta var skrivet innan resultaten) skulle Guatemala ha tagit ännu ett steg emot sin destruktion.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: juni 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe