Latice - Latinamerika i Centrum

-

Med öppna ögon

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Cecilia Wenberg

Att välja myndigheter görs inte lättvindigt, det är en medborgerlig handling av transcendens. När alternativen för att välja myndigheterna visar bakgrundsbrister, så är det allvarligt nog dags att analysera i vilken grad det nuvarande systemet är knäckt och hur medborgarskapet bör delta i dess reparation.

I Guatemala är processen för att bestämma vem som ska ta stafettpinnen framåt i samhället samt infiltrering av narkotikakartellerna de viktigaste händelserna i landets politiska liv. Det faktum att de i USA tog en av sina kandidater till president - kastar en outplånlig fläck på myndigheterna i medborgarregistret och Supreme Electoral Tribunal, TSE, instanser där den nu angivna har sådana allvarliga brott, likaså associerat med Sinaloakartellen. För att finansiera sin kampanj godkände den sin registrering utan minsta invändning.

För medborgarna utgör detta fall en varningens väckarklocka varje gång det kommer en undersökning utförd av DEA. Att detta ledde till en detaljerad anklagelse mot kandidaten från marras och en av hans samarbetspartner visar att det är lätt att dra nytta av myndigheternas ineffektivitet av forskning och säkerhet i Guatemala eller, mycket värre, dess medkänsla med brottsliga organisationer. Men man kan förstå befolkningens tystnad, ett folk som är van vid skandaler, även före det senaste avsnittet i denna "telenovela".

Det oundvikliga steget bort från klagomålet från det amerikanska justitiedepartementet är att göra djupgående granskning av alla andras kandidaturer, deras respektive politiska partier och finansieringskällor för dess kampanjer. För att göra processen ännu mer transparent, bör man gå tillbaka och undersöka vad som hände under tidigare val, detta på grund av de aktuella fall med högre tjänstemän som har tagits av amerikansk rättvisa.

En grundlig översyn av alternativen på styrelsen gör att man vill gråta. I tävlingen presenteras absoluta absurditeter som indikeras av alla typer av brott, från människohandel av spädbarn och droger till försök att undergräva den demokratiska ordningen, genom en mångfärgad fläkt av anklagelser om korruption i ett brett spektrum, alla accepterade av myndigheterna valorganisationer och respektive politiska partier med ambitiösa och strukturella planer. De är alla registrerade och godkända kandidater, med immunitet från lagen.

Medborgarna måste ha ögonen öppna och inte låta sig luras av de uppenbara lögnerna från de som försöker ta makten. Korruptionen som upptäcktes av arbetet i Cicig, i samarbete med det offentliga departementet, lämnar ingen tvekan om hur det politiska systemet och de som håller i trådarna från företagsledningen har förstört möjligheten till återställande av demokratin. Resultatet är att det har förstört otaliga utvecklingsmöjligheter för Guatemala, ett av de rikaste länderna, men sämst styrning på kontinenten.

Att öppna ögonen och lyssna med ett filter är inte tillräckligt. Det väsentliga steget kommer att vara att kräva en grundlig granskning av kandidatlistor som redan godkänts från TSE, detta med tanke på dess ansvar och dess enorma skuld till medborgarna. Det är nödvändigt att komma ihåg dessa domare och hur mycket skada de gör mot landet med sin oförståeliga försumlighet.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: maj 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe