Latice - Latinamerika i Centrum

-

Färgen av Politik

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Veronica Widén

Den politiska handlingen är inte dålig i sig, utan det är resultatet från missbrukandet av makt. "Politiken är smutsig, politiken är korrupt, man bör inte lägga sig i politiken..." Det här är meddelandena som har uppstått för att skydda etiken och den personliga säkerheten med kostnaden av att lämna de offentliga frågorna i andras händer. Fel budskap, framför allt åt de nya generationerna, vars medlemmar har vuxit upp och utvecklats i en miljö av misstro och generad apati av en ogenomsynlig, skadlig och korrupt rörelse, och undantagen av värderingar i majoriteten av världens länder.

Däremot konverteras den politiska kompromissen till det enda möjliga verktyget för att transformera ramarna inom utövningen av makt. Det existerar ingen möjlighet för att utvecklas i den demokratiska konsolideringen av institutionerna vilket är dem som bromsar rättvisan samt medborgarnas rättigheter ifall medborgarskapet inte deltar organiserat för att garantisera sin representering i de högsta instanserna av en nation. Strategierna som har lyckats provocera denna övergivelse av de civila obligationerna av befolkningen har blivit skapade just för att koncentrera den nästan absoluta makten i händerna av grupper som är intresserade i att monopolisera och utnyttja den.

Denna politiska likgiltighet som är inducerad av det oönskade beteendet vilket tar ansvar för de offentliga angelägenheterna, resulterar speciellt skadligt i majoriteten av länderna i Latinamerika där systemen har dekanterat på grund av missbruket av privilegier, straffriheten av deras brott, monopoliseringen av ledning kadrer av de politiska organisationerna och en lagstiftning som är designerad för att aldrig kunna förlora detta monopol. Detta scenario resulterar speciellt avskräckande framför en ungdom med privat utbildning av god kvalitet och framför allt av den oumbärliga informationen för att generera mellanrum av diskussion, analys och deltagande.

Generationsändringen är oumbärlig, men det är även kreationen av de politiska ramarna vilket är kapabla av att slå sönder dessa murar som är konstruerade av de förra generationerna, med majoriteten av dessa konditionerade av resterna från ett Kallt Krig vars budskap var elaborerade från behovet av de Förenta Staterna att dividera städerna. Dessa strategier, vars objektiv var att dominera dem med större effektivitet, med stöd av repressiva marionetter samt legislativa kameror i ackord med sina projekt av domination, var konsoliderade tack vare infiltreringen av religiösa grupper, stora monopolen och en blodig repression emot den hela politiska oppositionen. Det politiska deltagandet, är idag kidnappade av maktgrupper med ekonomiska intressen och med höga nivåer av korruption, konstituerar en oförnytterlig medborgarrätt i vilket annat demokratiskt land som helst eller vars juridiska ram tillåter denna klassifikation. Att inte göra det är en nedläggning av rättigheterna, men även av ansvarigheterna av medborgarna, när det är delegerat i andra – generellt sätt av tvivelaktiga avsikter- framtiden av de flesta. I våra länder kan man se resultatet av denna nedläggning i de obehagliga indikationerna av social utveckling, men även och framför allt i den skandalösa anrikningen av de ekonomiska kasterna och politiken som styr oss.

Det är viktigt att känna till att politiken inte har färg. Färgen ges av den som utövar en överenskommelse med sin etiska statur och med sina värderingar. Därför är det viktigt att rädda och känna till det hårda arbetet för att bli av med manteln som täcker den idag. Ingen har rätt att förhindra deltagandet av medborgare, men det just det medborgarskapet som är det enda som kan, och som i princip är de som har ansvar för att öppna de lås, som marginaliserar dem i nuläget.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: januari 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe