Latice - Latinamerika i Centrum

-

Cambiemos regerigen dödade en obeväpnad person varje 22:e timma

Agencia para la libertad
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Argentina. För första gången i 27 år kunde inte CORREPI (Samordningsorganisation mot det Polisiära och Institutionella Förtrycket, övers. kommentar) bli klar med sin årliga Rapport om Förtryckets Läge i tid så att den kunde offentliggöras innan året 2018 tog slut. Den enorma mängden data som vi fick processa och vårt behov att närvara vid oräkneliga, dagliga konflikter gjorde att vi inte blev klara med det statistiska arbetet som vi systematiskt genomför sen 1996 för att registrera kända mordfall som statens undertryckande apparat är skyldig till. Därför bestämde vi att vi ska offentliggöra rapportens resultat vid ett massmöte den 15 mars, klockan 18 på Plaza de Mayo (Majtorget, övers. kommentar) som ett sätt att slutföra granskningen och klassifikationen av de registrerade fallen, med de tillhörande, sedvanliga tabeller och grafiker indelade per län, polisenhet, mordens tillvägagångssätt, ålder och kön. Preliminärt och med klargörandet om att vi, som vanligt, åtskilliga gånger får kännedom om fallen mycket senare än när de ägde rum, levererar vi nu det registrerade data per den 2018-12-25. Pressmeddelande: 11 4417-0659, 11 5045-5927, 11 3655-3723, 11 5641-5830. ( Se data nedan)

I år lade vi till Arkivet 497 fall och totalen blev därmed 5,959 fall, mot 4,462 som registrerades i fjol. Av dessa fall:

Ett är från år 2000 och ett från 2002. 15 ägde rum mellan 2008 och 2015-12-10 [CFK (Cristina Fernandez de Kirchner, övers. kommentar)] med totalt 3,175 fall under K-perioden (2003-05-25 till 2015-12-10). Ett fall förekom efter det sistnämnda datumet (MM). 183 fall ägde rum under 2007 och totalt blev det 441 fall för det året. 297 fall ägde rum under 2018, exklusive dödsfall i federala fängelser, vilka PPN (Nationens Granskare för Kriminalvårdsanstalter, övers. kommentar) kommer att informera om i maj 2019. Inte heller alla dödsfall som inträffade i fängelser inom Buenos Aires läns gränser finns med. Vi har bara 54 registrerade fall under första halvåret (10 fall där den avliden kunde identifieras med namn och 44 som saknar identifikation (N.N). Slutrapporten om dessa fall kommer ut också år 2019. När all data är insamlad kommer siffran att stiga med ytterligare ca 100/200 fall vilket utgör rekord för Macris regeringsadministration.

27 fall registrerades mellan den 10 och den 31 december 2015. Om vi adderar 441 fall under 2017 och 297 fall under 2018 kan vi konstatera att under de 1,110 dagarna som Cambiemos Alliansen har suttit i regeringen har statens polisstyrkor dödat 1,206 personer.

Siffrorna talar sitt klarspråk skoningslöst: 27+441+441+297=1,106

Cambiemos har dödat en obeväpnad person var 22:e timma.

Vi betonar att ovanstående siffror som inte är slutgiltiga, i synnerhet för 2018, visar det starkaste ökning av statligt förtryck sen 1983 med ett genomsnitt som ligger på drygt 400 mordfall per år med olika tillvägagångssätt som t ex skjutglada poliser, dödsfall i häktet eller fängelset, påtvingat försvinnande genom kidnappning, repression av folkliga protester och sociala konflikter, kvinnomord som begåtts av uniformerade poliser, etc.

Påverkan från "Bullrichs doktrin" går inte att ta miste när staten försvarar och stödjer polisen Luis Chocobars nedskjutning av en obeväpnad tjuv, när regeringen tar nytt beslut om den federala polisens vapenanvändning och domstolarnas domar har samma inriktning samt när de rena avrättningarna ökar exponentiellt. Även strafftillämpningen har hårdnat till när rättsväsendets företrädare säger "Jag föredrar att fängelserna är proppfulla än att bovarna går fria" Denna inställning förklarar de dödsfallen som sker såväl på polisstationer som i fängelserna.

Endast den organiserade kampen kommer att låta oss stå emot detta scenario av ökat förtryck mot arbetarfolket.

Vi ser fram emot att få träffa er den 15 mars kl. 18 på Plaza de Mayo då vi kommer att lämna en fullständig rapport.Publicerad: januari 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe