Besök till byarna Baltasar Brum och Diego Lamas

Baltazar Brum och Diego Lamas
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

Rapporten beskriver besöket (från den 5 till den 7 november 2019) som några deltagare i D20:s Miljögruppen gjorde till ovannämnda samhällen. Besöket hade planerats redan innan den VIII Rådgivande Församlingars Världsmöte och den III Världsmöte för Föreningar för Uruguayanska Medborgare Bosatta i Utlandet ägde rum mellan den 22-25 oktober 2019 i Montevideo.

Deltagare i besöket
Daniel Marrero – Föreningen LatiCe (Latinamerika i Centrum), Sverige
Jorge Agulla – Föreningen AJUPENURE (Uruguayanska Pensionärer och andra ersättningstagare bosatta i Valencia, Spanien)
Cecilia Abella – Föreningen Uruguay – Norge AUN
Raul Da Cunha – Föreningen Uruguay – Norge AUN
Heber Ferraz Liete – Föreningen Wien – Montevideo Forum
Elena Sanchez – Föreningen AJUPENURE (Uruguayanska Pensionärer och andra ersättningstagare bosatta i Valencia, Spanien)
Alberto Carrasco – Uruguay

Bakgrundinformation

Baltasar Brum är en by som ligger i Artigas Län, där det bor ca 2500 invånare. Det finns tre utbildningscentra: Grundskola Nr 23, Grundskola Nr 77 (Med 273 elever och 9 lärare fördelade i två skift och ett Landsort Gymnasium.

Inom ramen för Utbildning -och Kulturdepartementets kompetens, Institutet för jordbruksforskning, som en del av det Nationella Systemet för Vetenskap och Teknologi, har kontinuerligt gett sitt stöd till Vetenskapsklubbarnas arbete.

Sen 2002 ger sitt stöd till programmet Ekologisk Trädgård på Grundskolan 77 tillsammans med elever och lärare. Programmet omfattar just nu ca 400 grundskolor och engagerar drygt 40000 barn. Barnen lär sig att så, odla, vårda naturen, samarbeta i grupp, äta sunt och driva olika projekt.

Daniel Marrero, inom ramen för ett projekt om att rädda de inhemska fröna som NGO Tierra del Futuro (Framtidens Jord, övers. anmärkning) drev, lärde känna läraren Marcos Arzuaga som arbetade på Grundskolan Nr 77. Sen dess blev han engagerad i aktiviteterna som Fundacion Logros bedrev och blev han själv drivande organisatör av besöken till Baltasar Brum och Diego Lamas.

Den 5 november

Förmiddagen:

Besök till Logros Stiftelsens lokal och CONSEISPE Jordbruks Kooperativets anläggning i Baltasar Brum. Marcos Arzuaga, kooperativets Ordförande och en av Stiftelsens Direktörer samt Projektsamordnare guidade under besöket.

Projektet heter Utbildning för en Hållbar Utveckling.

Vi gick igenom hur man utnyttjar regnvattnet i produktionsprocessen (Vattenodling) och visades iordningställandet av ett klassrum för utveckling av jordbruksekologi i syfte att producera kompost som ska användas till att göda odlingar i växthus samt fruktträd. Detta får ekonomiskt stöd av Japans och Australiens Ambassader. I lokalerna finns det ett bibliotek, ett musikklassrum, kontor och en samlingssal för aktiviteter utöver tidigare nämnda verksamheter. Projektet har fått flera olika priser, bl a ”Energi Globe. The World Award for Sustainability” 2019 från Advantage Austria, för arbetet med mikroorganismer för minskning av fekala kolibakterier under behandlingen av avloppsvattnet och för regnvattensamling som innovativt åtgärd mot klimatförändringen.

Eftermiddagen:

Besök till Grundskolan Nr 77. Skolan fungerar i moderna lokaler och har 160 elever. Videon ”Bli uruguayare. Uruguay: Det är du” som producerades av Föreningen Uruguay-Norge (AUN).

Skolans Rektor presenterade Miljögruppen för eleverna och gruppen berättade om besökets anledning. Skolan fick priset Premio Nacional de Ciencias (Nationella Vetenskapspris) inom Cardenal (För fågeln kallad kardinal, övers. anmärkning) kategorin.

Möte med Borgmästaren.Kommunen ger sitt stöd till Logros stiftelsens verksamhet och har anställt Marcos Arzuaga. Kommunen samarbetar med Departementet för Socialutveckling (MIDES) som ger ungdomar visstidsanställning med en lön på 8000 pesos/månad för att utföra servicearbete som t ex städning av allmänna ytor och parkskötsel. Borgmästaren uttryckte sin tillfredsställelse för det arbetet Logros och Kooperativet gör.

Den 6 november

Förmiddagen:

Möte med MIDES. Som sagt handlar det om ungdomar som tilldelas ett stipendium i form av visstidsanställning inom kommunens verksamhet samt möjligheten att lära sig någon kort utbildning.

Besök til Grundskolan Nr 23 i Baltasar Brum. Eleverna presenterar Projektet ”En familj ett träd”. Tillämpningsprojektet ”Från bläck till bit” handlar om att rädda den inhemska skogen samtidigt som man använder sig av ett digitalt register som visar exakt var varje träd finns. Trädarterna som räddas är Guayabo, Araza och Pitanga (Guava, fruktträd från Amazonas, Myrtenväxt respektive, övers. anmärkning). Videon ”Bli uruguayare. Uruguay är du” visades.

Intervju på Radio del Centro (AM 1490). Samtal om syftet med vårt besök till Baltasar Brum och om Arbetsgruppen om hållbar utveckling och miljö där några representanter från D20 deltar fördes.

Eftermiddag:

Möter med kvinnogrupp som deltar i Programmet ”Uruguay Arbetar” (MIDES). De sökte rådgivning om möjligheten att presentera ett förslag om ett projekt om Tekniker för Arbetsmarknadsintegration. De visade både stor intresse och entusiasm för att starta någon typ av företag. De fick rådet att söka vidare information om grunderna för ett sådant projekt, särskilt när det gäller dess finansiering och att söka hjälp med att utforma själva förslaget.

Besök till Grundskolan Nr 35 i Diego Lamas. Waldemar Shettini och Daniel Marrero överlämnade en gåva från Stockholmsområdet Segeltorp, bestående av barnidrottskläder.

Mödrarna uttryckte stor intresse för att gå klart gymnasiestudierna, företrädesvis på distans och bestämt bad om hjälp för att lyckas med det. Deras önskemål framfördes till Rådet för Gymnasieutbildning och en skriftlig begäran om detta har lämnats in. Svar inväntas.

Den 7 november

Förmiddagen:

Presentation av LOGROS aktiviteter och projekt. Marcos Arzuaga, Jordbrukskooperativet CONSEISPEs Ordförande, presenterade projektets bakgrund och utveckling sen starten 2002: Den ekologiska odlingen av livsmedel uppmuntrades som ett sätt att ändra på invanda matvanor, gamla utbildningsmetoder, förlegade sociala och kulturella mönster och på sikt skapa arbetstillfällen med en hållbar utveckling.

Intervju på Radio La Isla 90.3. Samtalet kretsade runt det arbetet D20 bedriver inom olika områden så som mänskliga rättigheter, hållbar, socialutveckling och miljön.

Överlämning av en tandläkarstol till Baltasar Brums Poliklinik. Gåvan möjliggjordes tack vare Föreningen URUGUAY- NORGEs (AUN), Casa de Uruguays (Barcelona) och Fotbollsföreningen.

Uruguayanskas (Sverige) initiativ och samarbete. Överlämningen närvarandes av Borgmästaren, Poliklinikens Chef, poliklinikens tandläkare, MIDESs företrädaren samt MIDESs och ASSEs övrig personal. Efter överläggningen en formel ansökan om ett officiellt emottagande av gåvan påbörjades hos myndigheten ASSE (Statens Hälsovårdsadministrationen, övers. anmärkning).

Alla människor vi hade möte med under vår rundtur uttryckte ett stort intresse och ett stor engagemang med LOGROS Stiftelses verksamhet och CONSEISPEs Projekt. Det här initiativet innebär en början för en lokalutveckling av vikt för Baltasar Brum och övriga, närliggande samhällen.

Vi anser att den erfarenheten som dessa verksamheter samlat sen de startades utgör ett viktigt exempel att sträva efter och tillämpa på andra lokala samhällen samt ett hänsynsfull tillvägagångssätt för att uppnå en miljövänlig utveckling.

Utifrån våra samtal under besöken och genom Daniel Marrero har vi tagit kontakt med CUDECCOP (Uruguayanska Kooperativa Förbundet, övers. anmärkning) om ett eventuellt tekniskt och ekonomiskt stöd till Projektet. De har uttryckt intresse för det och ett samarbete bör planeras och sättas i verket framöver.

Rekommenderade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *