Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkiv


facebook


Vi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).

Den 11 oktober 2017

Hur svårt ska det vara att förstå?
Guatemala. Att ett skyddsnät för unga inte är en valbarhet, utan en absolut prioritet. Vi har svårt att förstå vikten av skydda de unga, men vi ger luft under vingarna till kampanjer emot vartenda försök till legalisering av abort.

Carolina Vásquez Araya
Den 8 oktober 2017

Nedräkningen av Brasilien Lula da Silva och Michel Temer
Inom ett år från och med i dag kommer Brasilien att bestämma sin framtid för en lång tid framöver. Å ena sidan kan kuppregeringen konsolidera sig och sätta landet i tillbakagångar som aldrig tidigare skådats med ekonomisk depression, kronisk arbetslöshet, rekordartad social ojämlikhet, utbredd våldsamhet och tillbakadragande från den globala scenen.

Alai-Amlatina
Den 7 oktober 2017

En form av modernt slaveri: "Att ta hand om barn"
Paraguay. Pojkar och flickor överlämnas av sina fattiga föräldrar till välbärgade familjer för att tjänstgöra som pigor och hjälpredor mot husrum och mat.

Comunicaciones Aliadas
Den 15 september 2017

Trakasserier och mord på en vice president: de dödar minnet och generationsskiftet
Uruguay. Efter två år av politiska trakasserier, lördagen den 9 september, lämnade vice presidenten Raul Sendic in sin oåterkalleliga avsägelse till posten, sen han hänvisade till en politisk förföljelse från både oppositionen och konservativa inom sitt eget parti Frente Amplio (FA, Breda Fronten).

Alai-Amlatina
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 4 september 2017

Ursprungsbefolkningens Ifrågasatta områden och den gemensamma tillgången till 3D-kartor Karta över Waspam
Nicaragua. Mellan den 8 och 16 augusti i år höll el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CADPI (Centrum för ursprungsbefolkningens självstyre och utveckling) tillsammans med la Coalición Internacional por la Tierra, ILC (Internationella landkoalitionen) en interaktiv kurs i medverkan vid framtagningen av 3D-kartor. Kursen ägde rum i staden Bilwi i Nicaragua.

ServindiDen 30 augusti 2017

Det som döljer sig bakom anti-mapuchekampanjen: extraktivism, media och ett folkmord utan slut
"Vi från ursprungsbefolkningen accepterar inte extraktivismen. Och vi kommer kämpa intill döden mot gruv-, olje- och genmodifieringsföretagen. Det är därför de ser oss som en fara."

LavacaDen 27 juli 2017

Resa till wichí-folkets värld - 3 - "Era smutsiga matacos"
"Din smutsiga mataco". "Din stinkande mataco". "Din gamla sugga". Det är tillmälen som Claudia ständigt får höra när hon vandrar genom gatorna i staden Ingeniero Juárez. Mataco är den nedsättande benämningen som använts om ursprungsbefolkningen ända sedan den spanska koloniseringen, och som många av oss fick lära oss i skolan.

Agencia para la libertadDen 26 april 2017

Mapuche-folket mot Benetton, konflikten fortsätter Mapuches stånd

Argentina. Återtagandet av sina förfäders territorium utgör ett "att återvända hem" för mapuchefolkgruppen.


Comunicaciones AliadasTidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 28 maj 2016

Nationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezDen 27 maj 2016

Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoDen 29 april 2016

Årlig information om OUDPDs aktiviteter Uruguayanska Observatoriet
Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Sandra Noe AbelendDen 10 augusti 2015

Lansering av det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (OUDEPD)
Uruguay. Den 10 juli organiserades en ceremoni för att presentera det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Observatorio Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad/OUDEPD). Företrädare för regeringen samt statliga, regionala och kommunala myndigheter deltog i evenemanget. ...

Sandra Noe AbelendTidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 11 oktober 2017

Vem ger tillbaka hälsan till våra barn? Barn Uayuu Guajira
La Guajira, Colombia – samhället Provincial i La Guajira befinner sig i strejk på grund av de allvarliga lungåkommor och hudutslag som har uppkommit hos barnen i området. Dessa sjukdomar beror på gruvan El Cerrejóns förehavanden.

Desinformémonos
Den 25 september 2017

Indianfolk utsatta för förorenat vatten nonchaleras Toxiska metaller
Servindi, 13 september 2017. Den peruanska regeringen nonchalerar hälsan hos hundratals indianer, vars enda vattenkällor är förorenade med toxiska metaller och som saknar tillgång till adekvat sjukvård. Det hävdar organisationen Amnesty International i en ny rapport publicerad den trettonde september.

Servindi
Den 21 augusti 2017

Nog med företagens inblandning i Argentinas allmänna utbildning. Inte vår skola!
Mot bakgrunden av de nyligen tillkännagivna avtalen med gruvbolag och jordbruksindustrin, som syftar till att införa ämnen i den allmänna utbildningen i Argentina, vill vi på detta sätt ta avstånd från överenskommelserna och kräva att de omedelbart dras tillbaka.

Biodiversidadla
Den 11 augusti 2017

Bianca Jagger och Amnesty International kräver att man avbryter byggandet av Nicaraguakanalen Nej till kanalen
Nicaragua. Amnesty International och aktivisten Bianca Jagger har uppmanat president Daniel Ortega att "omedelbart stoppa" byggandet av Nicaraguakanalen som är tänkt att förbinda Atlanten och Stilla havet. Detta då den bryter mot det nicaraguanska folkets mänskliga rättigheter och har allvarlig påverkan på regionens ekosystem.

DesinformémonosTidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 29 september 2017

Kvinnor mobiliserar sig för att försvara sina liv Tystnadens marsch
Kvinnomorden ökar när regeringen drar in på skyddet för våldsdrabbade kvinnor. Antalet mördade som mördats just på grund av att de var kvinnor uppgick till 37 st. under perioden januari–augusti i år.

Comunicaciones Aliadas
Den 9 september 2017

Respekt för och erkännande av transpersoners rättigheter Dayana Hernández

Costa Rica. Lagförslag garanterar transpersoners rätt till könsidentitet och till ett namn som bekräftar denna identitet.


Comunicaciones Aliadas
Den 28 juli 2017

Kvinnor kriminaliseras på grund av missfall San Salvador, avsluta förbud mot abort

El Salvador är ett av sju länder i Latinamerika och Västindien där det råder totalförbud mot aborter.


Comunicaciones Aliadas
Den 18 juli 2017

Låt oss tala om patriarkatet
Patriarkatet borde vare ett samtalsämne på samma sätt som fotboll, musik, litteratur, konst, film. Det borde talas om patriarkatet och dess konsekvenser i skolan, på universitetet, i det sociala umgänget, överallt och alltid.

Ilka Oliva Corado
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 9 oktober 2017

Ana Tijoux: Det är inte rappen som är sexistisk, det är världen som är sexistisk Ana Tijoux
"Det är sant att det finns en medial rap som visar en ganska förenklad bild av kvinnor, men det är inte ens rap, det är skit", säger hon, och nuförtiden "finns det fler och fler kvinnliga feministiska rappare".


Latinoamérica exuberanteDen 11 september 2017

Och bandet fortsatte ta i trä Musikverkstad
Argentina. På Centro de Día de la Asociación CHICOS ("Dagcentrum för Föreningen UNGDOMAR"), där ungdomar mellan tolv och arton år som lever på gatan deltar, presenterades boken "Del derecho a ser oídos" ("Om rätten att få göra sig hörd") som berättar om erfarenheterna från den musikverkstad som redan funnits i åtta år. ...

enREDandoDen 13 augusti 2017

Paulo Freire, mentorn för medvetenhetens bildning Paulo Freire
Brasiliens mest kända pedagog, författare av "Den förtrycktes pedagogik", försvarade idén att skolans mål är att lära eleven "läsa världen" för att kunna förändra den.


Latinoamérica exuberanteDen 2 juni 2017

Det verkliga mysteriet med Rulfo Juan Rulfo
García Márquez sa att om Pedro Páramo inte är den viktigaste romanen är den det vackraste som någonsin skrivits på spanska.

Latinoamérica exuberanteTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 3 juli 2017

Indiansagor: Yámana, historien om mannen av sten Mannen av sten
En dag hittade en flicka på stranden en sten som på alla sätt och viss såg ut som ett litet barn. Hon tog upp den och började leka med den, så som en flicka leker med sin docka.

Latinamerica exuberanteDen 24 september 2016

De bortglömda
De som säger att de inte visste något ljuger helt säkert. Det var ingen hemlighet att orkanen skulle komma, även om det var få som tog nyheten på allvar, kanske för att andra mer påtagliga saker upptog deras tankar.

Claudia GarcíaDen 11 juni 2012

Ackord av idéer Ackord av idéer

Idéer är som en stryken av fjärilsvingar,
bortom våra mest eftertraktade önskemål,
förflyttar sig mellan vågor av känsliga fladder
seglar mellan ljud och söta melodier.


Lorena Pastor GilDen 5 maj 2012

Tiden i venerna
Fåfängan kunde inte hejda honom. Det som var skrivet utvecklades trots oss själva.

Diana GarcíaTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017