Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkivVi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).
Projekt

Arbetet går framåt Kvinnors empowerment
Projektet syftar till att ge kvinnor mödrar i utsatta situationer, som har minderåriga barn, möjlighet att utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Arbetet går framåt

Den 15 juni 2018

Med ett märke på pannan
Aldrig någonsin hade en regering uppnått så lågt moralvattenmärke som nu. I regeringsledarnas beteende förekommer ytterligheter som inte går att ignorera. Det handlar om tillbakagångar som kan inte bara kan krossa människornas värdighet utan även deras fysiska och moraliska integritet.

Carolina Vásquez Araya
Den 8 juni 2018

Fascismens väg
En rörelse som väckts ur det latenta med förmåga att förstöra all medmänsklighet. Europa, USA och nu även Latinamerika lever i skuggan av en av de mest destruktiva rörelserna i mänsklighetens historia.

Carolina Vásquez Araya
Den 26 maj 2018

Bolivia, långtifrån att behöva hjälp av FMI, säkrar export
Bolivias vicepresident Álvaro García Linera var tydlig med att landet inte kommer att söka finansiell hjälp från Internationella Valutafonden (IMF), och lyfte fram att Bolivia idag har den enda välfungerande ekonomiska modellen i regionen, med en beräknad tillväxt på över 4.5 %, vilket kommer att bekräftas av Världsbanken.

Alai-Amlatina
Den 20 maj 2018

Med kanvas och kartong gjorde en 12-årig pojke en liten skola på sin gård och ger nu lektioner åt 30 barn Leonardo Nicanor Quinteros
Argentina. Leonardo Nicanor Quinteros, en 12-årig pojke från San Juan, erbjuder undervisning till alla barn som vill få gratis skolstöd i sin lilla skola, som han själv grundat och kallar "Unidad y Patria". Skolan har två klasser, en skolgård, griffeltavlor, hjälpböcker, bibliotek, skåp och en klocka för att ringa i på rasterna.

Latinoamérica exuberante
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 4 mars 2018

Rasismen hindrar ungdomar från ursprungsbefolkning att uttrycka sig på sitt modersmål Tarcila Rivera Zea
Peru. Tarcila Rivera Zea välkomnade den nationella politiken för autoktona språk som främjas av Perus kulturministerium.

Chirapaq
Den 20 januari 2018

Brasiliens 900 tusen urinvånare Kvinna från ursprungsbefolkning
(Publicerad av El Salto) Brasilien är det land med flest isolerade urbefolkningsbyar i världen. Omkring 240 stammar med 900,000 personer bor i Brasilien, 0,4% av den totala brasilianska befolkningen. Den mista stammen består av endast en man, som bor i sitt hus i östra Brasilien.

DesinformémosnosDen 19 december 2017

Klan Chonik Ursprungsfolken Clan Choñik
Julimånad i år blev vi bjudna att delta i Första Latinamerikanska Forum om Permanent Utbildning. Vi stod inför det för oss, som levande Charrua ursprungskultur från Uruguay, stora äventyret som innebar att visa vår kultur utan att det väsentliga i den gick förlorat.

Ciro Rodriguez, Paula Suri HernandezDen 14 december 2017

Patagoniens utrotare
Allt började med erövringen av öknen, som egentligen inte var en öken eftersom den beboddes av ursprungsbefolkningen, vars motstånd besegrades med blod och eld.

Alai-AmlatinaTidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 28 maj 2016

Nationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezDen 27 maj 2016

Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoDen 29 april 2016

Årlig information om OUDPDs aktiviteter Uruguayanska Observatoriet
Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Sandra Noe AbelendDen 10 augusti 2015

Lansering av det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Observatoriet om rättigheter
Uruguay. Den 10 juli organiserades en ceremoni för att presentera det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Observatorio Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad/OUDEPD). Företrädare för regeringen samt statliga, regionala och kommunala myndigheter deltog i evenemanget. ...

Sandra Noe AbelendTidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 15 juni 2018

El Salvador: Lag mot metallgruvsindustrin riskerar att upphävas El Salvador Lag mot metallgruvsindustrin
Ny sammansättning i den lagstiftande församlingen med konservativ majoritet kan vara vägen bakåt för den lag som förbjuder gruvaktiviteter i landet. Sedan den 29 mars 2017 existerar inte metallgruvor i El Salvador.

Noticias AliadasDen 3 juni 2018

Ursprungsfolkets världsbild: Mänsklig – Ekologisk Peruanska Amazonas regnskog
Världens ursprungsfolk och i synnerhet de som finns vid de fuktiga tropikerna, som till exempel i Peru och den peruanska Amazonas regnskog, håller levande sin integrerande, rättvist världsbild mellan samhället och den biologiska mångfalden.

ServindiDen 27 maj 2018

Costa Rica: Gruvdrift i Crucitas och organiserad brottslighet Gruvdrift i Crucitas
Invasionen i Crucitas-gruvan var inte en spontan handling av brottsmännen. Flera av den organiserade brottlighetens strukturer tar vara på inaktiviteten i området. Illegal gruvdrift är mycket mer lukrativt än kokainhandel.

BiodiversidadlaDen 6 maj 2018

Appell till vetenskapsmän och akademiker p g a regeringens allvarliga medansvar i gruvkatastrofen
Argentinas Ställföreträdande Gruvverksamhetsminister Mario Capellos som i sitt senaste uttalande påstår att "Cyaniden är en typ av salt. Människan och djuren kan inta den, alla kan göra det" har orsakat fördömande svar från organisationen Miljöaktivisternas Nationella Nätverk, ...

Mapuexpress


Tidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 9 maj 2018

Cirkulär om utbildning för transelever fyller ett år
Chile. Bestämmelse 0768 markerar ett före och efter i kampen för transpersoners rättigheter i chilenska skolor. Bestämmelsen, som lanserades för ett år sedan av utbildningsdepartementet tillsammans med transrättsorganisationer och resulterade i ett cirkulär, erkänner några av de rättigheter som specifikt rör transelever.


OTD
Den 4 maj 2018

Kvinnor leder kampen för bostäder i Brasilien Cheila Patricia Souza
"Här bemyndigar vi kvinnor och vi tolererar inte våld i hemmet vilket är ett ärende som vi behandlar som vår sak och inte som en intrafamiljär fråga", säger Lurdinha Lopes, ledare för den populära bostadsrörelsen i Brasilien.


Latinoamérica exuberante
Den 25 april 2018

Endast i Hidalgo har registrerats 15 kvinnomord hittills i år Kvinnomord som har registrerats i Hidalgos kommuner
Det är minst 15 kvinnomord som har registrerats i Hidalgos kommuner hittills i år. Enligt officiella uppgifter, ägde det senaste kvinnomordet rum förra måndagen när en man dödade sin hustru med ett skjutvapen efter en dispyt.


Desinformémosnos
Den 20 april 2018

Feminister säger att presidentkandidaternas kvinnorättsförslag är "mycket dåliga" och "konservativa" Min kropp, mina regler
"Mycket dåliga" och "konservativa" så beskrev feminister kvinnorättslagförslagen som framfördes av Mexikos presidentkandidater. Feministerna påstod att kandidaterna inte söker "upprätthålla politiska rättigheter som effektivt tar hand om kvinnor, eller att erkänna de internationella konventioner och lagar som redan är i kraft".


Desinformémosnos
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 9 oktober 2017

Ana Tijoux: Det är inte rappen som är sexistisk, det är världen som är sexistisk Ana Tijoux
"Det är sant att det finns en medial rap som visar en ganska förenklad bild av kvinnor, men det är inte ens rap, det är skit", säger hon, och nuförtiden "finns det fler och fler kvinnliga feministiska rappare".


Latinoamérica exuberanteDen 11 september 2017

Och bandet fortsatte ta i trä Musikverkstad
Argentina. På Centro de Día de la Asociación CHICOS ("Dagcentrum för Föreningen UNGDOMAR"), där ungdomar mellan tolv och arton år som lever på gatan deltar, presenterades boken "Del derecho a ser oídos" ("Om rätten att få göra sig hörd") som berättar om erfarenheterna från den musikverkstad som redan funnits i åtta år. ...

enREDandoDen 13 augusti 2017

Paulo Freire, mentorn för medvetenhetens bildning Paulo Freire
Brasiliens mest kända pedagog, författare av "Den förtrycktes pedagogik", försvarade idén att skolans mål är att lära eleven "läsa världen" för att kunna förändra den.


Latinoamérica exuberanteDen 2 juni 2017

Det verkliga mysteriet med Rulfo Juan Rulfo
García Márquez sa att om Pedro Páramo inte är den viktigaste romanen är den det vackraste som någonsin skrivits på spanska.

Latinoamérica exuberanteTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 3 juli 2017

Indiansagor: Yámana, historien om mannen av sten Mannen av sten
En dag hittade en flicka på stranden en sten som på alla sätt och viss såg ut som ett litet barn. Hon tog upp den och började leka med den, så som en flicka leker med sin docka.

Latinamerica exuberanteDen 24 september 2016

De bortglömda
De som säger att de inte visste något ljuger helt säkert. Det var ingen hemlighet att orkanen skulle komma, även om det var få som tog nyheten på allvar, kanske för att andra mer påtagliga saker upptog deras tankar.

Claudia GarcíaDen 11 juni 2012

Ackord av idéer Ackord av idéer

Idéer är som en stryken av fjärilsvingar,
bortom våra mest eftertraktade önskemål,
förflyttar sig mellan vågor av känsliga fladder
seglar mellan ljud och söta melodier.


Lorena Pastor GilDen 5 maj 2012

Tiden i venerna
Fåfängan kunde inte hejda honom. Det som var skrivet utvecklades trots oss själva.

Diana GarcíaTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017